ȘL Dr. Mihaela Daniela Baltă

 • Medic primar Medicina de Familie
 • Șef Lucrări UMF Carol Davila – Medicina de Familie
 • Membru în CD al AMFB
 • Membru în grupul de lucru CardioMF al SNMF
 • Membru ăn Societatea Națională de Cardiologie
 • Membru în Consiliul EPCCS
 • Menbru EURACT
 • Membru în Adunarea Generală a CMB
 • Cursuri și lucrări practice studenți anul VI medicină generală, rezidenți, medici
 • Lector în congrese, conferințe, cursuri de perfecționare medici
 • Membru în Colectivul de redacție Medic.ro