Prof. Dr. Monica Luminos

 • Absolventă a Facultății de Pediatrie, a UMF „Carol Davila” promoția 1979;
 • Experiența mea profesională de până acum s-a derulat pe parcursul a 37 de ani de activitate ACADEMICĂ (experiență didactică universitară din anul 1983 în UMF “Carol Davila” București) și 40 de ani de activitate MEDICALĂ (practică, experiență clinică de spital și cercetare, din anul 1979);
 • Din anul 2005 sunt șeful Disciplinei de Boli Infecțioase din cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila București; în anul 2006 am devenit conferențiar universitar iar din februarie 2017 am obținut titlul de profesor universitar în specialitatea boli infecțioase. Integrare clinică în SP. Colentina Boli Infecțioase și ulterior INBI „Prof. Dr. Matei Balș”;
 • Sunt medic primar gr. III în specialitatea de boli infecțioase;
 • Din anul 2000 am devenit șef de secție (secția X Copii și ulterior, din anul 2005 și coordonatorul Secției de Terapie Intensivă Copii) din cadrul INBI “Prof. Dr. Matei Balș”;
 • Din anul 2020 sunt conducător de doctorat;
 • În ceea ce privește activitatea didactică de-a lungul anilor am susținut și elaborat cursuri normate pentru studenți, rezidenți, cursuri postuniversitare, cursuri de perfecționare;
 • Am participat şi particip în continuare la proiectele de cercetare câştigate prin competiţie, care se desfășoară în institutul nostru;
 • Un alt aspect al activității mele îl constituie studiile clinice de cercetare internaţionale şi naţionale în calitate de investigator principal sau în echipa de studiu. Majoritatea au fost/sunt studii multicentrice, care au vizat aspectele legate de eficacitatea şi siguranţă unor noi terapii în bolile infecţioase la copil, altele care evaluează siguranţa, tolerabilitatea, unor noi substanţe antibacteriene, studii epidemiologice;
 • Rezultatele acestor granturi și studii au fost publicate sau prezentate în publicații naționale și internaționale și au fost communicate, de asemenea, la Conferințele naționale și internaționale;
 • Sunt autor, co-autor, coordonator de cărți de specialitate, cursuri universitare (15);
 • Membru în colective editoriale şi în structuri profesional ştiinţifice naţionale (redactor şef adjunct al revistei„Therapeutics – Pharmacology and Clinical Toxicology; membru ESPID; preşedinta Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei; membră în comitetul ştiinţific de organizare al Zilelor Ştiinţifice ale Institutului de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”, Bucureşti
 • Am urmat şi absolvit în anul 2016 un Curs de manager de proiect în urma căruia am obţinut un certificate de absolvire;
 • Sunt coordonator de rezidențiat de boli infecțioase.