Prof. Dr. Victoria Aramă

Poziția actuală:

 • Profesor universitar  Disciplina  Boli Infecțioase I - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București  (din 2013), cu Atestat de Abilitare în domeniul de Studii universitare de Doctorat în Medicină (din 2016).
 • Membru al Consiliului Profesoral al Facultății de Medicină (din 2012) și al Senatului UMFCarol Davila” București (din 2016). 
 • Medic Șef Secție Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof Dr Matei Balș” București  (din 2003).

Etape profesionale anterioare:

 • Conferențiar universitar (2007); Șef de Lucrări (2000); Doctor în științe medicale (2000); Asistent universitar (1991); Medic primar Boli Infecțioase (1998); Medic specialist Boli Infecțioase (1994); Absolvent al Facultății de Medicină-UMF ”Carol Davila” București (1987); Absolvent Liceul Sanitar București (1981).

 

Activitate științifică:

 • Numărul total de citări ale articolelor publicate:
 • 837 citari (după Web of Science), Indicele Hirsch=10
 • 611 citări (după Google Scholar), Indicele Hirsch=14
 • Autor sau coautor la 7 tratate medicale și la 47 de capitole în alte tratate sau monografii medicale
 • Autor sau coautor la peste 500 lucrări științifice, clasificate după cum urmează:
 • 58 de articole publicate în reviste ISI cu Factor de impact
 • 74 de articole publicate în reviste BDI
 • 60 de articole publicate în reviste CNCSIS
 • 142 rezumate publicate în reviste ISI, cu Factor de impact; 58 de rezumate publicate în reviste BDI; 166 rezumate publicate în volumul de rezumate al conferințelor

               

Prestigiul profesional:

 • Director de proiect și Membru în echipa de cercetare în 8 Granturi de cercetare internaționale și 13 Granturi de cercetare naționale.
 • Investigator principal în peste 51 de trailuri clinice multicentrice internaționale
 • Președinte al Societății de Boli Infecțioase și HIV/SIDA.
 • Membru în 10 societăți științifice internaționale și 20 societăți științifice naționale.
 • Membru în comitetul editorial la 11 reviste medicale, dintre care 2 reviste indexate ISI (Revue Medecine et Maladies Infectieuses și The Journal of Critical Care Medicine).
 • Medalia “Meritul Sanitar” în grad de “Cavaler”, acordat de Președinția României în 2010 pentru contribuția deosebită în cercetarea și practica medicală.
 • Premiul « Victor Babeş » al Academiei Române în domeniul Ştiinţelor Medicale, acordat în 2004 pentru monografia «Actualităţi în limfoamele maligne nonhodgkiniene», Editura Amalteea, Bucureşti – 2002 (autor a 4 capitole - 47 de pagini).

 

 

 

Arii științifice de interes:

Infecțiile cu herpesvirusuri umane: HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6,7,8; Infecțiile cu virusuri hepatitice: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV; Infecția cu virusuri gripale; Infecția HIV/SIDA; Infecțiile materno-fetale; Implicarea virusurilor în oncogeneză și în patogenia unor boli cronice; Infecții la pacienții imunodeprimați; Infecții pe materiale protetice; Terapia antivirală (non-ARV) și rezistența virusurilor la antivirale; Vaccinologie.